liû-thé le̍k-ha̍k tiong, Reynolds sò͘ (Reynolds number) sī liû-thé ê koàn-sèng-le̍k kap liâm-tī-le̍k ê pí-ti̍t, iā chiū sī ; i sī chi̍t ê bû-in-chhù-liōng.

Reynolds sò͘ ê tōa-sè kap liû-tōng chêng-hêng ê koan-hē

Tī Reynolds sò͘ khah-sè ê sî-chūn, liû-thé ê liâm-tī-le̍k tùi liû-tiûⁿ ê éng-hióng tāi-î koàn-sèng-le̍k, liû-sok ê jiáu-tōng ē in-ūi liâm-tī-le̍k lâi kiám-chió, liû-thé ê liû-tōng ún-tēng, sī chân-liû ê chōng-thài. Hoán-tian-tò, nā-chún Reynolds sò͘ khah-tōa, liû-thé ê koàn-sèng-le̍k tùi liû-tiûⁿ ê éng-hióng tāi-î liâm-tī-le̍k, liû-thé ê liû-tōng khah bô ún-tēng, liû-sok ê bî-sió piàn-hòa iông-ī hoat-tián kap cheng-kiông, hêng-sêng būn-loān koh bô-kui-chek ê loān-liû liû-tiûⁿ.