RingebuNô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vålebru. Choân siâⁿ jîn-kháu 4,532 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1247.53 pêng-hong kong-lí.

Ringebu
Ringebu ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Oppland
Siú-hú Vålebru
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Arnhild Baukhol
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 1,247.53 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 4,532 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)