Rumoi Chìn-heng-kio̍k

(Tùi Rumoi chìn-heng-kio̍k choán--lâi)

Rumoi Chìn-heng-kio̍k (留萌振興局 rumoi-sinkôkyoku) sī Ji̍t-pún Hokkaidô ê chìn-heng-kio̍k, sī tùi 2010 nî chìn-chêng Rumoi Chi-thiaⁿ (留萌支庁) kái-chè lâi ê hêng-chèng-khu tan-ūi.

Hoān-ûi

Rumoi Chìn-heng-kio̍k koán-lāi jîn-kháu ū 53,916; pān-kong-thiaⁿ siat tī Rumoi-chhī.