Sî-tāi chhò-ngō͘ (Eng-gí: anachronism) sī kóng sî-tāi-ha̍k siōng bô ha̍h-sî ê ân-pâi, te̍k-pia̍t sī kóng kā chi̍t kóa bô-kâng sît-tiā ê lâng, sū-kiāⁿ, mi̍h-kiāⁿ ia̍h koàn-si̍p khǹg chò-hóe.