Sønder Starup (kàu-khu)

Sønder StarupTan-be̍h Haderslev chū-tī-chhī lāi ê chi̍t ê kàu-khu (sogn).

Sønder Starup
—  Kàu-khu  —

Starup Church near Haderslev in Denmark.jpg

Sønder Starup só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Sønder Starup só͘-chāi tē-tô͘
Kok-ka  Tan-be̍h
Chū-tī-chhī Haderslev
Toā-kàu-khu Haderslev
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,737 lâng