Saint Helena
Saint Helena
Flag of Saint Helena.svg Shield of Saint Helena.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Saint Helena ê só͘-chāi
Saint Helena ê só͘-chāi.
Siú-hú Jamestown

Saint Helena tī lâm Tāi-se-iûⁿ, lī Hui-chiu tāi-lio̍k Angola 2800 km hn̄g. I kap Ascension, Tristan da Cunha chit 2-ê i-lāi-tē ha̍p--khí-lâi cho͘-sêng Liân-ha̍p Ông-kok hái-gōa léng-thó͘: Saint Helena, Ascension kap Tristan da Cunha.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái