Sinai Poàn-tó

(Tùi Se-nái Poàn-tó choán--lâi)

Sinai Poàn-tó (A-la-pek-gí: شبه جزيرة سيناء; Shibh Jazirat Sina) ia̍h-sī hoan-e̍k chò Se-nái Poàn-tó, sī 1-ê saⁿ-kak-hêng ê poàn-tó, tī Tē-tiong-hái (pak) kap Âng-hái (lâm) tiong-kan, oá Aqaba-oan (tang) kap Suez-oan (sai), sio̍k-î Ai-ki̍p ê A-chiu pō͘-hūn. Lio̍k-tē piⁿ-kài: sai piⁿ sī Suez Ūn-hô, tang-pak piⁿ sī Í-sek-lia̍t/Ai-ki̍p piⁿ-kài. Bīn-chek tāi-iok 60000 km².

Sinai Poàn-tó ê oē-chheⁿ-tô͘