Semarang, ia̍h kóng Sam-pa-lang (Sian-)[1]Ìn-nî Jawa ê 1-ê siâⁿ-chhī, Tiong Jawa séng ê séng-hú, jîn-kháu ū 1,438,733.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "三巴瓏". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).