Shin Suk-ju (Shin Suk-ju; Hàn-jī: 申叔舟; Tiâu-sián-gí: 신숙주) sī Hân-kok Tiâu-sián sî-tāi ê 1 ê Sin-jû-ha̍k ha̍k-chiá kap chèng-hú koaⁿ-oân. I tī 1417 nî chhut-sì, 6 goe̍h 21 ji̍t 1475 nî koè-sin.

Shin Suk-ju

I siōng chhut-miâ--ê tāi-chì sī siá Hùn-bîn Chèng-im Kái-lē (訓民正音解例) ê Co-ta̍h-oē-boé, Hùn-bîn Chèng-im Kái-lē sī tùi Sè-chong Tāi-ông tī 1443 nî só͘ chhòng-chō ê Hangul ê Co-phêng-lūn kap soat-bêng. he was uncle of Deposed Queen Lady Yun.

1461-1466, 1471-1475Siú-siòngTiâu-sián sî-tāi.