Siâ-cho̍k (畲族) sī Tiong-kok hoat-tēng 56-ê bîn-cho̍k tang-tiong ê chi̍t-ê. Chú-iàu tiàm-tī Hok-kiàn-séng, Kńg-tang-séng, Kang-sai-séng kah Chiat-kang-séng. Kah kheh-ka-lâng ū iā-chhim ê koan-hē.