Si̍t-tō[1] (食道 ;lat. Esophagus), iā hō-chò si̍t-kńg[1] (食管), nâ-âu-kńg (嚨喉管), sī siau-hòa hē-thóng ê 1 tōaⁿ, tī nâ-âu kap ūi ê tiong-ng.

Si̍t-tō

Chham-khóSiu-kái

  1. 1.0 1.1 I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái