Si-phian 46, ia̍h Si-phian Tē 46 Chiuⁿ, sī Kū-iok Sèng-keng lāi ê tē-46 phiⁿ si-phian.

Si-phian 46
Su Si-phian
Sèng-keng ê pō͘-hūn Kū-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 19
Lūi-pia̍t Sèng-si

Choân-bûnSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Si-phian 46


Si-phian 46
Chiap-sio̍k
Si-phian 45
Kū-iok Sèng-keng Choân-su
Si-phian
Kè-sio̍k
Si-phian 47