Sian Columbus sî-tāi

(Tùi Sian Colombia sî-tāi choán--lâi)

Sian Columbus sî-tāi (Eng-gí: pre-Columbian era) sī Bí-chiu tī bêng-hián ê Au-chiu éng-hióng chìn-chêng ê sî-tāi.