Siang-sèng-loân

Siang-sèng-loân (Eng-gí: bisexuality), ia̍h nn̄g-sèng-loân, nn̄g-sèng-ài, sī kóng kò-thé chham nn̄g-ê sèng-pia̍t (cha-po͘ kap cha-bó͘) lóng ū sèng khip-ín-la̍t ia̍h sèng hêng-ûi.

Siang-sèng-loân

Siong-koanSiu-kái