Siat-chuh (Eng-bûn: shirt) sī chi̍t khoán chhēng tī se-chong lāi-bīn ê saⁿ; iā ē-sái tan-to̍k chhēng.

Kòa niá-tòa ê siat-chuh
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Siat-chuh