Sin-lâu Pēⁿ-īⁿ

Sin-lâu Pēⁿ-īⁿ, ia̍h ū kóng Sin-lâu I-īⁿ, sī 1900 nî khí siat iân-sio̍k chìn-chêng Jī-ló-kháu I-koán ê pēⁿ-īⁿ.

Hiān-sî in-ê i-liâu sū-giap hoat-tián chò Sin-lâu I-liâu Châi-thoân Hoat-jîn.

Siong-koanSiu-kái

Liân-kiatSiu-kái