Sin-niû-saⁿ

Sin-niû-saⁿ ia̍h sin-niû-chongkiat-liân-lí pān kiat-hun tián-lé ê sî-chūn, sin-niû-á chhēng ê saⁿ.

Se-iûⁿ-sek ê pe̍h sin-niû-saⁿ hō chò phè-á-chong.