Sin-tek Chhia-thâu (Ko-thih)

Ko-thih Sin-tek Chhia-thâu

Ko-thih Sin-tek Chhia-thâu, he̍k-chiá sī Ko-thih Lio̍k-ka Chām, sī Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ ūi-tī Sin-tek-koān Tek-pak-chhī ê chhia-thâu.