Siong-thâm ū khó-lêng sī:

  1. Siong-thâm-chhī (湘潭市), Tiong-kok Ô͘-lâm-séng ê tē-kip-chhī.
  2. Siong-thâm-koān (湘潭县), Tiong-kok Ô͘-lâm-séng Chu-chiu-chhī ē-kha ê koān.