Siraya-cho̍k

(Tùi Siraya choán--lâi)

Siraya-cho̍k sī khiā-khí tī Tâi-oân se-lâm tē-khu ê goân-chūn-bîn. In chú-iàu tī kin-á-ji̍t Tâi-lâm tē-khu seng-oa̍h. Nā kóng-gī lâi kóng, Ko-hiông tē-khu ê Makatao-cho̍k mā sǹg Siraya ê chi̍t hūn. In ū chi̍t koá āu-boé koh soá khí Tâi-oân ê tang-pō͘.