SkaftárhreppurPeng-tē Suðurland toā-khu ê chi̍t ê chū-tī-thé (sveitarfélög).

Skaftárhreppur
—  Chū-tī-thé  —
Kok-ka  Peng-tē
Toā-khu Suðurland
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 6,946 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 460 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 0.1/km2


Che sī chi̍t phiⁿ kap Peng-tó tē-lí siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.