SkodjeNô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skodje. Choân siâⁿ jîn-kháu 3,750 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 120.25 pêng-hong kong-lí.

Skodje
Skodje ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Møre og Romsdal
Siú-hú Skodje
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Modolf Hareide
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 120.25 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,750 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)