Spruance-kip khu-tio̍k-lām (Eng-bûn: Spruance-class destroyer) sī Bí-kok hái-kun tī 1970 nî-tāi khai-sí khí-chō ê chi̍t khoán khu-tio̍k-lām.

Spruance-kip khu-tio̍k-lām DD-963
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.