Steven Paul "Steve" Jobs (1955 nî 2 goe̍h 242011 nî 10 goe̍h 5) sī Apple ê chú-se̍k kiam chip-hêng-tiúⁿ; 1976 nî i kap Steve Wozniak chò-hoé chhòng-pān Apple. 1986 nî i kā Lucasfilm ê tiān-náu oē-tô͘ pō͘-mn̂g bé--lo̍h-lâi, sêng-li̍p Pixar; Jobs sī siāng toā ê kó͘-tong kiam tam-jīm chip-hêng-tiúⁿ. Kàu kah 2006 nî Walt Disney Kong-si kā Pixar bé--lo̍h-lâi, Jobs koh chiâⁿ chò Walt Disney Kong-si siāng toā ê kò-jîn kó͘-tong kiam táng-sū. Jobs sī tiān-náu kang-gia̍p kap gī-niū kang-gia̍p ê sian-hêng-chiá. Châi-hù Cha̍p-chì (Fortune Magazine) soán Jobs chò 2007 nî Siāng Ū-la̍t ê Seng-lí-lâng (Most Powerful Businessman).

Steve Jobs (2010)