Stykkishólmsbær

StykkishólmsbærPeng-tē Vesturland toā-khu ê chi̍t ê chū-tī-thé (sveitarfélög).

Stykkishólmsbær
—  Chū-tī-thé  —
Kok-ka  Peng-tē
Toā-khu Vesturland
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 10 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,107 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 110.7/km2


Flag of Iceland.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Peng-tó tē-lí siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.