Suzuki Ichiro (Ji̍t-bûn: 鈴木 一朗; POJ: Lêng-bo̍k It-lông; 1973 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì ) sī chhut-sin Ji̍t-pún Aichi-koān ê iá-kiû soán-chhiú.

Suzuki Ichiro
鈴木 一朗
Lêng-bo̍k It-lông
Miami Marlins – No. 51
Iū-e̍k-chhiú
Chhut-sì: 1973 nî 10 goe̍h 22 ji̍t 1973-10-22(50 hòe)
 Ji̍t-pún Aichi-koān
Táⁿ-kek: chó Tâu-kiû:
Chit-gia̍p chho͘-chhù chhut-sài
NPB: 1992 nî 7 goe̍h 11, tī Orix BlueWave
MLB: 2001 nî 4 goe̍h chhe 2, tī Seattle Mariners
NPB sò͘-kì thóng-kè
Táⁿ-kek-lu̍t .353
An-táⁿ 1,278
Choân-lúi-táⁿ 118
Táⁿ-tiám 529
Tit-tiám 658
Tō-lúi 199
MLB sò͘-kì thóng-kè
(chì 2015 nî ûi-chí)
Táⁿ-kek-lu̍t .314
An-táⁿ 2,935
Choân-lúi-táⁿ 113
Táⁿ-tiám 738
Tit-tiám 1,348
Tō-lúi 498
Tūi-ngó͘
Chòe-āu keng-sin: 2015/11/24
Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.