Kok-li̍p Tâi-lâm Tē-it Ko-kip Tiong-ha̍k

(Tùi Tâi-lâm It-tiong choán--lâi)

Tâi-lâm It-tiong (Hàn-jī: 台南一中), it-poaⁿ lóng hō-chòe Lâm-it-tiong, sī Tâi-oân Tâi-lâm-chhī ê chi̍t-keng ko-tiong, sī chāi-tē chho͘-tiong ha̍k-seng ê tē-1 chì-goān. Lâm-it-tiong sī Ji̍t-pún sî-tāi chhòng-li̍p ê ha̍k-hāu, hiān-sî i-ê choân-miâ sī Kok-li̍p Tâi-lâm Tē-it Ko-kip-tiong-ha̍k (國立台南第一高級中學), pa̍t-miâ Tek-oân-kong (竹園岡).

Lâm-it-tiong (TNFSH).

Lâm-it-tiong ūi-chāi Tâi-lâm-chhī ê Tang-khu, keh-piah kah hū-kīn ū Sêng-kong Tāi-ha̍k kah Tâi-lâm Chhia-thâu.