Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘

(Tùi Tâi-oân Ko-thih choán--lâi)
Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘

Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ (台灣高速鐵路) ē-sái kán-chheng Tâi-oân Ko-thih (台灣高鐵), sī chiong Tâi-pak kap Ko-hiông sio-thàng ê ko-sok thih-lō͘ hē-tóng. Lō͘-sòaⁿ 345.2 kong-lí tn̂g. Sî-sok sī 300 kong-lí. Tùi Tâi-pak kàu Ko-hiông, chi̍t-chōa-lō͘ kan-na 90 hun-cheng. Tâi-oân Ko-thih sī 1 ê BOT àn, pún-té ū-kè 2005-nî 10-goe̍h 31 thong-chhia, āu--lâi iân 1 nî, 2007-nî 1-goe̍h 5 thong-chhia.

Chhia-sin sī Ji̍t-pún-chè ê 700T-hē Sin-kàn-soàⁿ (新幹線 sinkansen) tiān-chhia.

Chhia-chāmSiu-kái

 
Lō͘-soàⁿ-tô͘
 
Tâi-tiong Chām

Lâm-káng - Tâi-pak - Pang-kiô - Thô-hn̂g - Sin-tek - Biâu-le̍k - Tâi-tiong - Chiong-hoà - Hûn-lîm - Ka-gī - Tâi-lâm - Chó-iâⁿ - Ko-hiông.[1]

Chham-khóSiu-kái

  1. http://www.dajiyuan.com/b5/6/12/27/n1570675.htm

http://www.epochtimes.com/b5/5/11/7/n1110710.htm

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Taiwan High Speed Rail