Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘

(Tùi Tâi-oân Ko-thih choán--lâi)

Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ (台灣高速鐵路) ē-sái kán-chheng Tâi-oân Ko-thih (台灣高鐵), sī chiong Tâi-pak kap Ko-hiông sio-thàng ê ko-sok thih-lō͘ hē-tóng. Lō͘-sòaⁿ 345.2 kong-lí tn̂g. Sî-sok sī 300 kong-lí. Tùi Tâi-pak kàu Ko-hiông, chi̍t-chōa-lō͘ kan-na 90 hun-cheng. Tâi-oân Ko-thih sī 1 ê BOT àn, pún-té ū-kè 2005-nî 10-goe̍h 31 thong-chhia, āu--lâi iân 1 nî, 2007-nî 1-goe̍h 5 thong-chhia.

Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Ki-pún chu-sìn
Chāi-tē miâ 台灣高速鐵路
Só͘-iú-chiá Taiwan High Speed Rail Corporation
Só͘-chāi  Tâi-oân
Ūn-su hong-sek Ko-sok Thih-lō͘
Lō͘-sòaⁿ sò͘ 1
Chhia-chām sò͘ 12
Annual ridership 43,459,558 (2021) Decrease 24.07%
Bāng-chām thsrc.com.tw
Êng-ūn
Khai-sí êng-ūn 2007 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
Êng-ūn-chiá Taiwan High Speed Rail Corporation
Character Elevated, Underground, At-grade
Ki-su̍t
Hē-thóng tn̂g-tō͘ 350 km (220 mi)
Kúi-tō hoan-hō 2
Kúi-tō piau-chún 1,435 mm (4 ft 8+12 in) phiau-chún thih-ki-kui
Electrification 25 kV 60 Hz AC from overhead catenary
Siōng kín sok-tō͘ 300 km/h (190 mph)

Chhia-sin sī Ji̍t-pún-chè ê 700T-hē Sin-kàn-soàⁿ (新幹線 sinkansen) tiān-chhia.

Chhia-chām siu-kái

 
Tâi-tiong Chām

Gî-lân - Lâm-káng - Tâi-pak - Pang-kiô - Thô-hn̂g - Sin-tek - Biâu-le̍k - Tâi-tiong - Chiong-hoà - Hûn-lîm - Ka-gī - Tâi-lâm - Chó-iâⁿ - Pîn-tong.[1]

Chham-khó siu-kái

  1. http://www.dajiyuan.com/b5/6/12/27/n1570675.htm

高鐵極速 300km/hr - 大紀元

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Taiwan High Speed Rail