Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu

Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu (大理白族自治州) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Pe̍k-cho̍k.

Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu ê ūi-tì

Hêng-chèng-khuSiu-kái