Tāi-sin Pah-hoè Kong-si

Tāi-sin Pah-hoè Kong-si (大新百貨公司) sī khah-chá Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ ê chi̍t keng pah-hoè kong-si, 1953 nî sêng-li̍p, sī Tāi-thóng Chi̍p-thoân ê thâu-ke Ngô͘ Iāu-têng chhòng-li̍p ê thâu chi̍t keng pah-hoè-tiàm.

Tāi-sin Pah-hoè Kong-si

Tai-sin tī 1990 nî-tāi chiām-chiām kiám-sió kui-bô͘, tùi 2010 nî liáu-āu goân-choân thêng-gia̍p.