Tē-2 Hôe Nî-tō͘ Grammy Chióng

Tē-2 Hôe Nî-tō͘ Grammy Chióng (Eng-bûn: 2th Annual Grammy Awards) tī 1960 nî 2 goe̍h kí-pān.

Tē-2 Hôe Nî-tō͘ Grammy Chióng
2th Annual Grammy Awards
Ji̍t-kî 1960 nî 2 goe̍h
Kok-ka  Bí-kok
Koaⁿ-hong
bāng-chām
grammy.com
Tiān-sī / Siu-im-ki hòng-sàng
Bāng-lō͘