Tē-chín tsiong (地震章) (A-la-pek-gí: سورة الزلزلة‎; Eng-gí: Surah az-Zalzala) sī Kó͘-lân-keng ê tē-99 tsiong (surah).

Quran ê tē-99 Tsiong
الزلزلة
Al-Zalzalah
Tē-tsìn tsiong
Hun-luī Meccan(contested)
Kuàn tshù-tē Juzʼ 30
Si-kù ê hō-bé 8

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái