Tōa-lé-bō

Tōa-lé-bō[1] sī chi̍t khoán koân tháng pêⁿ téng ê bō-á, chú-iàu tùi 18 sè-kí āu-kî kàu 20 sè-kí chá-kî tng liû-hêng. Kin-sè pún khoán bō-á it-poaⁿ ài te̍k-sû ê tiûⁿ-ha̍p chiah ū lâng tì.

Collapsible top hat IMGP9662.jpg

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. Thomas Barclay (1923). "帽". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. toā-lé bō, a silk hat