Tek

(Tùi Tek-á choán--lâi)
?Tek
Tek-nâ
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
(bô hun-kip) Liliopsida
Bo̍k: Poales
Kho: Poaceae
A-kho: Bambusoideae
Chhiau-cho̍k: Bambusodae
Cho̍k: Bambuseae
Kunth ex Dumort.

Tek (竹), ia̍h-sī tiok, sī sio̍k Hô-pún-kho (Poaceae) ê chi̍t khoán si̍t-bu̍t, ē-kha tāi-io̍k hun 92-ê sio̍k, 5000-ê chéng.

Siong-koan hāng-bo̍k修改