Bô siu-phoe ê chū-chí

Lí it-tēng ài <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> jī-chhiáⁿ ū 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí tī lí ê <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Preferences">iōng-chiá siat-tēng</a> chiah ē-tàng kià e-mail hō· pa̍t-ūi iōng-chiá.

Tò-tńg khì Thâu-ia̍h