"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
* [[4 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Elizabeth 2-sè]], Liân-ha̍p Ông-kok chèng-tī-chiá. Liân-ha̍p Ông-kok Kun-chú.
* [[4 goe̍h 22 ji̍t]]: [[James Stirling]], Liân-ha̍p Ông-kok kiàn-tio̍k-su.
* [[5 goe̍h 8 ji̍t]]: [[David Attenborough]], Liân-ha̍p Ông-kok ián-oân.
* [[5 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Don Rickles]], Bí-kok ián-oân.
* [[5 goe̍h 12 ji̍t]]: [[George C. Williams]]