"1643 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
* [[1 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Isaac Newton]], Eng-lân Ông-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka. Liân-ha̍p Ông-kok kok-hōe gī-oân.
=== Kòe-sin ===
* [[9 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Hông Thài-ke̍k]], Tiong-kok chèng-tī-chiá. Tiong-kok Hông-tè.
 
[[Category:1640 nî-tāi]]