"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
* [[2 goe̍h 12 ji̍t]]: [[Dorothy Stang]], Bí-kok thoân-kàu-sū.
* [[3 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Tange Kenzô]], Ji̍t-pún kiàn-tio̍k-su.
* [[4 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Jio̍k-bōng Pó-lo̍k II]], Pho-lân chèng-tī-chiá. Kàu-hông.
* [[4 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Saul Bellow]], Bí-kok chok-ka.
* [[5 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Frank Gorshin]], Bí-kok ián-oân.