"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27, P39 ka-thiam chu-liāu)
* [[7 goe̍h 12 ji̍t]]: [[Gertrude Bell]], Liân-ha̍p Ông-kok thàm-hiám-ka.
* [[9 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Rudolf Eucken]], Tek-kok tiat-ha̍k-ka.
* [[10 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Emil Kraepelin]], Tek-ì-chì Tè-kok cheng-sîn-pēⁿ-i.
* [[12 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Claude Monet]]
* [[12 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Tāi-chèng Thian-hông]], Ji̍t-pún lâng. Thian-hông.