"Tiān-náu iû-hì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiān-náu iû-hì''', tiāⁿ hong kiò '''tiān-tōng''', he̍k-chiá chiàu Eng-gí kóng ''game'' (ho͘-im: ''gém''), it-poaⁿ sī kóng keng-kòe [[sī-kak]] sèng ê mûi-thé lâi sán-seng iû-hì khoân-kéng ê [[tiān-chú iû-hì]], ū pau-koat tàu tī [[tiān-sī]], tī [[kò-jîn tiān-náu]] chi̍p-hêng, sió iû-hì-ki, he̍k-chiá te̍k-pia̍t ūi iû-hì siat-kè ê siong-ēng tiān-náu (arcade) téng-téng hêng-sek.
 
Tû-liâu sī-kak hêng-sek, lēng-gōa mā ū goânoân-choân í [[siaⁿ-im]] piáu-hiān ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.
 
{{stub}}