"Pang-bô͘:In the news" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
* [[2 goe̍h 11 ji̍t]]: [[It-poaⁿ Siong-tùi-sèng Lí-lūn]] só͘ ū-chhek ê [[Tang-le̍k-pho]] hong koan-chhat tio̍h. <!-- http://www.bbc.com/news/science-environment-35524440 -->
* [[2 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Tâi-oân]] [[Ko-hiông-chhī]] hoat-seng [[2016 nî Ko-hiông tē-tāng|Richter kui-bô͘ 6.4 tē-tāng]].
* [[1 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Chhoà Eng-bûn]] (''tô͘'') tòng-soán [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] tē 14 jīm chóng-thóng.
 
'''[[Sin-bûn sū-kiāⁿ|Kî-thaⁿ ê sin-bûn]]'''&nbsp;
匿名使用者