"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''Kim'''(-á) (hû-hō: '''Au''', [[Latin-gí|Latin]] gí-goân: ''aurum''), iā kóng '''n̂g-kim''', sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê [[chu-goân]], sī [[chiu-kî-pió]] lāi-té ê 1 chióng [[hoà-ha̍k goân-sò͘]], [[goân-chú-hoan]] 79. Au ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iōng, Kan-taⁿ [[Cl (goân-sò͘)|Cl]], [[F (goân-sò͘)|F]], [[ông-chúi]] (aqua regia), ham [[chheng-hoà-bu̍t]] (cyanide) ē kap Au khí hoán-èng; lēng-goā, tī [[chúi-gîn]] (mercury)--nih, Au mā ē iûⁿ--khì. [[Siau-sng]] (nitric acid) ē kā Au í-goā ê kim-sio̍k lóng iûⁿ--khì, tiāⁿ hông the̍h lâi chhì-giām ū Au ia̍h bô.
 
== Hō-miâ ==
Kim ê hû-hō ''Au'' sī tùi Latin-gí ''aurum'' hō--lâi, jī-goân sī [[Lô-má sîn-ōe]] lāi-bīn ê lú-sîn ''[[Aurora]]''<ref name="dictionary-metal">{{cite encyclopedia|title=gold|encyclopedia=Dictionary of Metals|editor=Harold M. Cobb|publisher=ASM International|year=2012|isbn= 978-1-61503-978-4}}</ref>.
 
== Le̍k-sú ==
Kim sī 7 khoán tùi kó͘-chá chio̍h chai-iáⁿ ê kim-sio̍k chi it, kong-goân-chêng 5000 nî chó͘-iū ê [[Ai-ki̍p]] bûn-bêng tio̍h ū hoat-hiān, kim-á mā sī chió-sò͘ ū te̍k-sû sek-tī ê kim-sio̍k chi it, āu-bóe hong tòng chò sī chi̍t khoán châi-sán ê hêng-sek<ref name="dictionary-metal"/>.
 
Chóng-sī kim-á sêng-pún koân jî-chhiá kiông-tō͘ kē, kòe-óng tī sán-gia̍p siōng ê lī-ēng iú-hān. Kàu tiān-chú sî-tāi, kim in-ūi khòng [[sng-hòa]] (oxidation) kap koân [[tó-tiān-sèng]], piàn chò sī [[tiān-chú]] sán-phín ê tiōng-iàu châi-liāu<ref name="dictionary-metal"/>.
 
== Hêng-thé ==
== Lī-iōng ==
Thong sè-kài tùi sín chhut-sán ê kim-á siau-hùi tāi-khài 50% sio̍k [[chu-pó]], 40% khai tī tâu-chu, lēng-gōa 10% ēng tī kang-gia̍p siōng.
 
[[Karat]] tī kim-á lâi kóng, sī piáu-sī n̂g-kim ê sûn-tō͘, sûn-kim sī 24 k, chiàm chi̍t pòaⁿ ê sûn-tō͘ tio̍h sī 12 k<ref name="dictionary-metal"/>.
 
== Chham-khó ==