"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata Q128735 ê P585 chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata Q28547 ê P585 chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata Q128735 ê P585 chu-liāu)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[4 goe̍h 27 ji̍t]]: [[RFA Bedenham po̍k-chà]], khì-chûng tī [[Gibraltar]] ê sū-kò͘.
* [[11 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Kneppelfreed]], Ô-lân-kok ê khòng-cheng oa̍h-tāng.
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
 
==Jîn-bu̍t==
[[File:Lagerkvist.jpg|thumb|100px|Pär Lagerkvis]]
 
*[[Pär Lagerkvist]] tit tio̍h [[Nobel Bûn-ha̍k Chióng]].
 
=== ChhutChhu̍t-sì ===
* [[2 goe̍h 16 ji̍t]]: [[William Katt]], Bí-kok ián-oân.
*[[2 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Gordon Brown]]
* [[10 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Roscoe Tanner]], Bí-kok the-nih-suh soán-chhiú.
* [[11 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Vera Fischer]], Pa-se ián-oân.
==== Bô ji̍t-kî == Kòe-sin ==
=== Kòe-sin ===
* [[1 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Chhî Chài-pi̍t]], Bí-kok kì-chiá.
*[[1 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Sinclair Lewis]]
* [[7 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Arnold Schönberg]], Tang-kok chok-khek-ka.
* [[10 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Henrietta Lacks]], Bí-kok chò-si̍t-lâng.
==== Bô ji̍t-kî= ===
[[Category:1950 nî-tāi]]