"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Jī-bó ê tha̍k-hoat ==
Ta̍k-ê jī-bó lóng ū kā-tī ê "miâ", ia̍h tio̍h sī tha̍k-hoat.<ref>[http://202www.205pthyygf.177.9org/edoasguifanbiaozhun/website18guifanbiaozhun/962011-11-26/info197969.htmhtml 汉语拼音字母名称读音]</ref>
 
{| class="wikitable" width="80%"
匿名使用者