"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata Q327576 ê P585 chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata Q182532 ê P585 chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata Q327576 ê P585 chu-liāu)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
{{main|2005 nî 7 goe̍h}}
* [[7 goe̍h 7 ji̍t]]: [[London 7/7 po̍k-chà sū-kiāⁿ]].
* [[7 goe̍h 23 ji̍t]]: [[2005 nî Sharm el-Sheikh kong-kek|Sharm el-Sheikh kong-kek]], chū-sat chà-tàn tī Ai-ki̍p po̍k-chà.
=== 8 goe̍h ===
{{main|2005 nî 8 goe̍h}}
{{main|2005 nî 12 goe̍h}}
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
==Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ko͘ Chín-hú]].