"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata Q504962, Q548316 ê P585 chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata Q406503, Q428598 ê P585 chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata Q504962, Q548316 ê P585 chu-liāu)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
{{main|2005 nî 2 goe̍h}}
* [[2 goe̍h 8 ji̍t]]: [[2005 nî Tan-kok gī-hōe soán-kí|Tan-kok gī-hōe soán-kí]].
* [[2 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Tē-77 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
=== 3 goe̍h ===
{{main|2005 nî 3 goe̍h}}
{{main|2005 nî 12 goe̍h}}
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[2005 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].
==Kòe-sin ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ko͘ Chín-hú]].