"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata Q635257, Q672503, Q686765 ê P585 chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata Q593307 ê P585 chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata Q635257, Q672503, Q686765 ê P585 chu-liāu)
{{main|2005 nî 5 goe̍h}}
* [[5 goe̍h 5 ji̍t]]: [[2005 nî Liân-ha̍p Ông-kok chóng soán-kí|Liân-ha̍p Ông-kok chóng soán-kí]].
* [[5 goe̍h 14 ji̍t]]: tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok kí-pān [[2005 nî Tiong-hoa Bîn-kok Kok-hōe soán-kí|Tiong-hoa Bîn-kok Kok-hōe soán-kí]].
* [[5 goe̍h 22 ji̍t]]: [[2005 nî Pak Rhine-Westphalia chiu soán-kí|Pak Rhine-Westphalia chiu soán-kí]].
=== 6 goe̍h ===
{{main|2005 nî 6 goe̍h}}
=== 9 goe̍h ===
{{main|2005 nî 9 goe̍h}}
* [[9 goe̍h 11 ji̍t]]: [[2005 nî Ji̍t-pún chóng soán-kí|Ji̍t-pún chóng soán-kí]].
* [[9 goe̍h 18 ji̍t]]: [[2005 nî Tek-kok liân-pang soán-kí|Tek-kok liân-pang soán-kí]].
* [[9 goe̍h 25 ji̍t]]: [[2005 nî Pho-lân gī-hōe soán-kí|Pho-lân gī-hōe soán-kí]].