"Lān-hu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Chhú-siau 71.53.157.16 ê siu-kái, kái tńg khì Dexbot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
[[File:Cha-pou seng-khi-koan.png|frame|Cha-po·-[[lâng]] sèng-khì-koan ê ang-á. 18 = im-lông (lān-pha), 17 = '''ko-oân''' ('''lān-hu̍t'''), 16 = hù-ko-oân (epididymis)]]
[[File:Male genitals.jpg|thumb|right|200px|Lān-hu̍t]]
 
'''Lān-hu̍t''' ê i-ha̍k bêng-sû hō-chò '''ko-ôan''' (睾丸/睪丸). Che sī cha-po·-lâng kah kang ê [[tōng-bu̍t]] in-ê [[sèng-khì-koan]] ê 1 pō·-hūn, ū [[thn̂g-thòaⁿ]] āu-tāi ê kong-lêng. Nā [[jîn-lūi]] a̍h-sī [[chhī-leng tōng-bu̍t]] lâi kóng, [[lān-pha]] lāi tō-ū 2-lia̍p '''lān-hu̍t-á'''.
 
匿名使用者