"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(Blog)
→‎Blog
 
Lîm hiaⁿ, góa ioh i khó-lêng chòe-kīn khah bô-êng. Góa chòe-kīn khah bô teh lōa-lōa-sô, taⁿ Blogchina ê būn-tê hiah siong-tiōng m̄? Góa téng chōa khì ká-ná iáu ē-iōng-tit. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:11, 24 3g 2005 (UTC)
 
Góa châ-hng ū siá e-mail kā i tâu. [[User:A-giâu|A-giâu]] 08:59, 25 3g 2005 (UTC)
14,442

次編輯