"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Blog
 
Góa châ-hng ū siá e-mail kā i tâu. [[User:A-giâu|A-giâu]] 08:59, 25 3g 2005 (UTC)
 
== [[Hái-hôe-siūⁿ]] ==
 
To-siā pò góa chai ū hit phiⁿ bûn-chiuⁿ. Góa iáu bô sî-kan khoàⁿ, chóng--sī che chiaⁿ-si̍t sī sim-sek ê tê-bo̍k, āu-chōa chiah khì "gián-kiù" :) [[User:A-giâu|A-giâu]] 18:16, 25 3g 2005 (UTC)
14,442

次編輯